Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας και επεξεργάζονται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής πληρωμής ''Alpha e-Commerce'' της Alpha Bank κρυπτογραφούνται με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2 με 128 bit Secure Sockets Layer (SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ο τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.