ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η SIMPLE CARACTERS δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις των Κανονισμών Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Η παρακάτω Πολιτική αποσκοπεί στο να καταδείξει πως η SIMPLE CARACTERS συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργαστής δεδομένων, η SIMPLE CARACTERS συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για να εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές της υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατανοούν τις αρχές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και να καθορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών.

Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να αναγνωρίσει ή να συνδεθεί με ένα άτομο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ιατρικά στοιχεία, οικονομικές πληροφορίες και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Τα υποκείμενα δεδομένων ορίζονται ως άτομα (π.χ. εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, ανάδοχοι) που σχετίζονται με την Εταιρεία.

Η SIMPLE CARACTERS έχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η SIMPLE CARACTERS είναι επιχειρηματικά κρίσιμης σημασίας και είναι ουσιώδη για την τήρηση της νομοθεσίας και των συμβατικών τους υποχρεώσεων και για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Τα δεδομένα που διαχειρίζεται η SIMPLE CARACTERS της επιτρέπουν να διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με σταθερά υψηλά πρότυπα.

Πως η SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας

Η SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί πληροφορίες από εξωτερικά υποκείμενα (δηλαδή από τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους franchisee, τους συνεργάτες, τους αντιπροσώπους του SIMPLE CARACTERS) που αναφέρονται συλλογικά ως "εσείς" στους παρακάτω πίνακες, με διάφορους τρόπους. Τι ακριβώς κάνει η SIMPLE CARACTERS εξαρτάται από τις πληροφορίες αυτές καθ’ αυτές. Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν λεπτομερώς αυτό τι κάνει το SIMPLE CARACTERS και γιατί το κάνει.

Το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας σας

Πώς το SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Γιατί;

Για να προχωρήσουμε και να σας παραδώσουμε τις eshop παραγγελίες σας

Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί με την SIMPLE CARACTERS να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τους αντιπροσώπους και τους διανομείς της, ανάλογα με την περίπτωση

Αυτό αποτελεί μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας της SIMPLE CARACTERS σε σας, καθώς θέλει να σιγουρευτεί ότι λαμβάνετε όσα έχετε παραγγείλει.

 

Για να στέλνει η  SIMPLE CARACTERS πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms, τηλεφωνικής κλήσης ή ταχυδρομείου, σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις ειδήσεις της.

Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί με την SIMPLE CARACTERS να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τον προμηθευτή αυτοματοποίησης μάρκετινγκ τρίτου μέρους, π.χ. MailChimp® ή ειδικούς μάρκετινγκ που συνεργάζεται

Για να ενημερώνεστε. Η SIMPLE CARACTERS στέλνει μόνο αυτές τις πληροφορίες σε εσάς με την άδειά σας, όπως σε μέλη που δίνουν τη δέουσα συναίνεση.

Για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης

Για να αποτρέψει και να ανιχνεύσει απάτες εναντίον σας ή της SIMPLE CARACTERS, πρόβλεψη απολύτως απαραίτητη για σας και την SIMPLE CARACTERS.

Πληροφορίες από τις πληρωμές σας

Πως η SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τις πληρωμές σας

Γιατί;

Για να λάβει την αμοιβή της και να μπορεί να κάνει επιστροφή πιστωτικού αν χρειαστεί

Υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Για να πληρώσει αμοιβές και να μπορεί να λάβει επιστροφή πιστωτικού αν χρειαστεί

Υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης

Για να αποτρέψει και να ανιχνεύσει απάτες εναντίον σας ή της SIMPLE CARACTERS, πρόβλεψη απολύτως απαραίτητη για σας και την SIMPLE CARACTERS.

 

Το ιστορικό επαφών σας με την SIMPLE CARACTERS

Κάθε φορά που επικοινωνείτε με το SIMPLE CARACTERS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κειμένου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς το SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί το ιστορικό επαφών σας

ΓΙΑΤΙ;

Για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης

Αυτό αποτελεί μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας της SIMPLE CARACTERS σε σας και διασφαλίζει ότι λαμβάνετε την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών από την SIMPLE CARACTERS.

Για την παροχή επαγγελματικής και προσωπικής αλληλεπίδρασης με τους προμηθευτές της

Αυτό αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής σύμβασης της SIMPLE CARACTERS μαζί σας και για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να παρέχετε με τον κατάλληλο τρόπο υλικά και υπηρεσίες στην SIMPLE CARACTERS.

Για σκοπούς κατάρτισης προσωπικού και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών

 

Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε πάντα την καλύτερη και την αποτελεσματικότερη δυνατή υπηρεσία.

 

 

 

Ιστορικό Αγορών

Τι έχετε αγοράσει από το SIMPLE CARACTERS και τι του SIMPLE CARACTERS έχει αγοράσει από εσάς κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Πως χρησιμοποιεί η SIMPLE CARACTERS το ιστορικό αγορών σας

Γιατί;

Για την παροχή της υπηρεσίας, την υποστήριξη και την διαχείριση αλλαγών / επιστροφών προϊόντων

Αυτό αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής σύμβασης της SIMPLE CARACTERS μαζί σας και για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να παρέχετε με τον κατάλληλο τρόπο υλικά και υπηρεσίες στην SIMPLE CARACTERS.

Για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης

Για να αποτρέψει και να ανιχνεύσει απάτες εναντίον σας ή της SIMPLE CARACTERS, πρόβλεψη απολύτως απαραίτητη για σας και την SIMPLE CARACTERS.

 

 

Πληροφορίες σχετικά με τον σταθερό υπολογιστή, το smartphone, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο τηςSIMPLE CARACTERS

Πληροφορίες που δίνετε στο SIMPLE CARACTERS κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και του τύπου της συσκευής σας και αν επιλέξετε να το μοιραστείτε με το SIMPLE CARACTERS, τα δεδομένα τοποθεσίας σας, καθώς και τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου του SIMPLE CARACTERS.

Πώς το SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας ή το φορητό υπολογιστή σας ή άλλο εξοπλισμό με πρόσβαση στο διαδίκτυο και πώς χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τα apps της SIMPLE CARACTERS

Γιατί;


Για να βελτιώσετε τον ιστότοπο του SIMPLE CARACTERS και να ορίσετε προεπιλεγμένες επιλογές για εσάς.

Συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την SIMPLE CARACTERS

Για την προστασία του ιστοτόπου της SIMPLE CARACTERS

Για να αποτραπεί και να εντοπιστούν τυχόν απάτες εναντίον σας ή της SIMPLE CARACTERS, πρόνοια απολύτως απαραίτητη για εσάς και την SIMPLE CARACTERS και την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων για την προστασία δεδομένων

 

 

Πληροφορίες από λογαριασμούς κοινωνικών μέσων από τα οποία συνδέεστε με την SIMPLE CARACTERS

Τι κάνει η SIMPLE CARACTERS εάν συνδεθείτε με το Facebook, το Twitter, το Instagram ή το LinkedIn της

Πώς το SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί πληροφορίες από λογαριασμούς στους οποίους συνδέεστε 

Γιατί;

Να παρέχει προτάσεις προϊόντων και να σας ενημερώνει για τα νέα της SIMPLE CARACTERS


Για να μπορείτε εύκολα να δείτε τα νέα προϊόντα της SIMPLE CARACTERS και να είστε ενημερωμένοι με σχετικά νέα και πληροφορίες.

 

 

Οι απαντήσεις σας στις έρευνες πελατών, τους διαγωνισμούς και τις προσφορές


Πώς η SIMPLE CARACTERS χρησιμοποιεί πληροφορίες από τις απαντήσεις σας σε έρευνες, διαγωνισμούς και προωθήσεις

Γιατί;

Η SIMPLE CARACTERS εξετάζει και αναλύει τις πληροφορίες


Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει από την SIMPLE CARACTERS με το να συλλέγει και να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τον προμηθευτή της στο χώρο της αυτοματοποίησης ερευνών SurveyMonkey® ή με συνεργαζόμενες εταιρίες μάρκετινγκ

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε καλύτερα την ικανοποίηση των πελατών, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας

 


Η SIMPLE CARACTERS επίσης μπορεί μετά από ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (έτσι ώστε να μην ταυτοποιείται το υποκείμενο) να τις χρησιμοποιήσει για σκοπούς όπως δοκιμές συστημάτων πληροφορικής, έρευνα, ανάλυση δεδομένων, βελτίωση της ιστοσελίδας της και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η SIMPLE CARACTERS μπορεί επίσης να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με αξιόπιστους εξειδικευμένους συνεργάτες.

 

Οι ΑΡΧΕΣ μας

1. Οι αρχές της Πολιτικής μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων απαιτούν οι προσωπικές πληροφορίες να:

• να υποβάλλονται σε δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία και σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων ·

• να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο εύλογο αναμενόμενο από το υποκείμενο των δεδομένων ·

• να χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε ·

• να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας.

• να είναι επαρκής, σχετική και όχι υπερβολική για το σκοπό που συλλέχθηκε ·

• να υποβάλλονται σε επεξεργασία με το σωστό επίπεδο εμπιστευτικότητας ·

• δεν μεταφέρονται εκτός της ΕΕ, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια μπορούν να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ·

• να διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται σκόπιμο και να διαγράφονται στη συνέχεια. Τα έγγραφα χαμηλού κινδύνου ανακυκλώνονται και τα έγγραφα υψηλότερου κινδύνου με πιο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τεμαχίζονται.

2. Ενημερωμένη συγκατάθεση

• Η διαφάνεια σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που έχει η SIMPLE CARACTERS για τα άτομα είναι κεντρική σε αυτή την Πολιτική.

• Στο πρώτο σημείο επαφής, τα άτομα πρέπει να γνωρίζουν τι πληροφορίες συλλέγονται και γιατί;

• Η παράλειψη αντικρούσεως ή απόκρισης δεν σημαίνει ότι δόθηκε συγκατάθεση και ότι η συγκατάθεση πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και να απομακρύνεται.

• Η συγκατάθεση πρέπει να αναθεωρείται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα.

3. Εγγραφές

• Τα αρχεία σχετικά με την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τηρούνται έτσι ώστε ηSIMPLE CARACTERSI να κατανοεί και να παρέχει ιχνηλασιμότητα για το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων του για τη διαχείριση δεδομένων.

  1. Records
  • Records relating to processing, storing and erasure of personal data are kept so that SIMPLE CARACTERS can understand and provide traceability for the full scope of its data handling activities;

4. Γνωστοποίηση δεδομένων και ασφαλές επιχειρηματικό δίκτυο

• Η SIMPLE CARACTERS έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι διατηρεί τις επιχειρηματικές σχέσεις της σε σταθερά υψηλά πρότυπα και ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το GDPR.

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει ο SIMPLE CARACTERS δεν θα μεταφερθούν σε καμία χώρα εκτός της ΕΕ χωρίς τη συναίνεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί απορρήτου.

• Η SIMPLE CARACTERS διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο αντιπροσώπων, προμηθευτών, εργολάβων και εξωτερικών τρίτων που την βοηθούν να παρέχει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και να επιτύχει τους καθημερινούς επιχειρηματικούς της στόχους. Για λόγους πωλήσεων και συμμόρφωσης, ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία (όπως πληροφορίες επικοινωνίας) σε τρίτους εμπιστευμένους τρίτους εντός και εκτός της ΕΕ. Οι εν λόγω επιχειρηματικοί συνεργάτες δεσμεύονται από αυτήν την Πολιτική και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν μπορούν να προσφέρουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.

• Η SIMPLE CARACTERS μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες εάν απαιτείται από το νόμο.

5. Κατάλληλη εμπιστευτικότητα σε όλα τα επίπεδα

• Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές μορφές αντιμετωπίζονται με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας. Όταν τα ηλεκτρονικά έγγραφα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση, οι εκδόσεις χαρτιού είναι κλειδωμένες σε ντουλάπια αρχειοθέτησης ή συρτάρια γραφείου.

• Όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται με τις κατάλληλες διασφαλίσεις και η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

• Οι λογαριασμοί και οι πιστωτικοί έλεγχοι διεξάγονται από πελάτες, προμηθευτές και εργολάβους από τρίτους. Όλα τα αποτελέσματα κρατούνται με ασφάλεια.

• Οι κάμερες CCTV στο χώρο της εταιρείας είναι για λόγους ασφαλείας. Ορισμένα μέλη του προσωπικού έχουν πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Αυτό γίνεται μόνο για λόγους ασφαλείας.

6. Αποτελεσματική εσωτερική ρύθμιση

• Αυτή η Πολιτική εξουσιοδοτεί την Ανώτερη Διοίκηση και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους δεδομένων και ελέγχους συμμόρφωσης.

• Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να επανεξετάζονται κάθε χρόνο από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης και των ορθών πρακτικών και ότι όλα τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων εσωτερικά και εξωτερικά αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

• Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση γενικής ευαισθητοποίησης ή / και επαρκείς πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τις επιπτώσεις του GDPR.

• Όλες οι προσωπικές και Εταιρικές ηλεκτρονικές συσκευές καλύπτονται από το GDPR και επαληθεύονται για ελέγχους κωδικού πρόσβασης. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται εξ αποστάσεως πρέπει να εργάζονται στο VPN της SIMPLE CARACTERS όπου είναι προσβάσιμοι και συνδέονται και ξεκινούν από κάθε σύνοδο.

• Υπάρχει πολιτική αλλαγής κωδικού πρόσβασης που διαχειρίζεται το τμήμα πληροφορικής.

• Σε απουσία υπαλλήλου, θα επικοινωνήσει με την υποστήριξη IT και τα ηλεκτρονικά μηνύματα του αποδέκτη μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλο μέλος της ομάδας.

• Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν να αφήνουν τα έγγραφα με προσωπικά δεδομένα εκτός της ημέρας

 

Δικαιώματα υποκειμένου

1. Δικαίωμα πρόσβασης

Όλα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους περιέχει η SIMPLE CARACTERS. Το SIMPLE CARACTERS έχει ένα μήνα για να απαντήσει σε όλα τα αιτήματα. Εάν το αίτημα είναι υπερβολικό ή παράλογο, το SIMPLE CARACTERS έχει το δικαίωμα να χρεώσει ένα τέλος.

Σε όλες τις περιπτώσεις κατωτέρω, το SIMPLE CARACTERS έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένα ή δύο στοιχεία αναγνώρισης, για να διασφαλίσει την ταυτότητα του προσώπου που ζητά τις πληροφορίες.

Οι γενικοί χρόνοι απόκρισης είναι λεπτομερείς. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική για το άτομο, έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν το αίτημά τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το SIMPLE CARACTERS έχει δύο εβδομάδες για να εξετάσει την ένσταση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η απόφαση που έγινε σε αυτή τη δεύτερη αναθεώρηση είναι τελική.

2. Δικαίωμα φορητότητας

Τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε μορφή που το άτομο μπορεί να καταλάβει και ότι ένας άλλος ελεγκτής δεδομένων θα μπορούσε εύκολα να εισαγάγει. Εάν ζητηθεί, η SIMPLE CARACTERS πρέπει να στείλει τα δεδομένα σε τρίτους. Το SIMPLE CARACTERS θα πρέπει να παρέχει τα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή ζητείται όταν αυτό είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο και άμεσα διαθέσιμο σχήμα στο SIMPLE CARACTERS. Η SIMPLE CARACTERS δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων που έχουν ληφθεί από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από τρίτους.

3. Δικαίωμα αντίρρησης

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών. Οι αντιρρήσεις σχετικά με το άμεσο μάρκετινγκ θα πρέπει να γίνονται αυτόματα μέσω του συνδέσμου «διαγραφής» στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ή στις προτιμήσεις του λογαριασμού τους. Η SIMPLE CARACTERS έχει ένα μήνα για να εξετάσει και να απαντήσει σε αντιρρήσεις για επεξεργασία για σκοπούς HR. Η SIMPLE CARACTERS ενδέχεται να έχει έννομο συμφέρον να παρακάμψει το αίτημα


4. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη) Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους πληροφοριών. Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μπορεί να αντικαταστήσει το αίτημα. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων θα απαντήσουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

5. Δικαίωμα στην διόρθωση (δικαίωμα διορθώσεως λαθών καταγραφής)

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση τυχόν λαθών κατά την καταγραφή προσωπικών δεδομένων, όπως ορθογραφικά λάθη ή εσφαλμένες πληροφορίες. Η SIMPLE CARACTERS έχει ένα μήνα για να διορθώσει το λάθος και να ενημερώσει το άτομο.